Zpracování osobních údajů

Využíváním těchto stránek a našich služeb souhlasíte s případným zpracováním vašich osobních údajů dle rozsahu definovaného v těchto podmínkách a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jen GDPR). Tyto podmínky zpracování osobních údajů tvoří nedílnou součást našich obchodních podmínek; vyjádřením vašeho souhlasu s našimi obchodními podmínkami vyjadřujete svůj svobodný souhlas také s těmito podmínkami. V případě konfliktu obchodních podmínek a podmínek zpracování osobních údajů mají prioritu podmínky zpracování osobních údajů.

Obsah

 1. Definice pojmů obsažených v těchto podmínkách
 2. Základní principy ochrany informací
 3. Vaše práva zákazníka
 4. Rozsah zpracování osobních údajů
 5. Jak využíváme vaše osobní údaje
 6. Kdo jiný má přístup k vašim osobním údajům
 7. Jak zajišťujeme ochranu vašich údajů
 8. Informace o cookies
 9. Kontaktní informace

Definice

Osobní údaje – jakákoliv informace vztahující se ke konkrétní osobě
Zpracování – jakákoliv operace nebo série operací, které zahrnují osobní údaje nebo sady osobních údajů
Zákazník – soukromá osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány
My – Markéta Šístková, provozovatel obchodu SloveM.eu

Základní principy ochrany informací

Zavazujeme se k dodržování následujících principů pro ochranu osobních údajů:Zpracování je zákonné, férové, transparentní. Naše zpracovatelské úkony mají zákonné podklady. Před samotným zpracováním vašich osobních údajů vždy bereme ohled na vaše práva. Na žádost vám poskytneme přehled rozsahu zpracování.

Zpracování je omezeno jeho účelem. Naše zpracování vyhovuje účelu, za kterým byly vaše osobní údaje zaznamenány.

Zpracování je prováděno s minimem dat. Zaznamenáváme a zpracováváme minimální obsah osobních údajů.

Zpracování je omezeno časovým obdobím. Nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje po období delší, než je nezbytně nutné.

Uděláme vše pro zajištění přesnosti vašich osobních údajů.

Uděláme vše pro zajištění integrity a soukromí vašich osobních údajů.

Vaše práva zákazníka

Zákazník má následující práva:

Právo na informaci – zjistit jaké vaše osobní údaje zaznamenáváme a zpracováváme, odkud, proč a kým jsou zpracovávány.

Právo na přístup – k údajům, které o vás zpracováváme; to zahrnuje vaše právo si vyžádat a získat kopii všech vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Právo na nápravu – na nápravu nebo odstranění vašich osobních údajů, které jsou npřesné nebo neúplné.

Právo na odstranění – za určitých podmínek můžete požádat o odstranění vašich osobních údajů z našich záznamů.

Právo na přenos dat – máte právo získat vaše osobních údaje ve strojově čitelném formátu.

Právo na podání stížnosti – v případě, že nevyhovíme vašemu požadavku podle bodu 2, sdělíme vám důvod proč to není možné. Pokud nejste spokojeni se způsobem řešení vašeho požadavku, dejte nám prosím vědět.

Právo na pomoc úředního orgánu a jiných institutů – ve věcech výkladu a ochrany vašich práv.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě, že důvod či účel zpracování pominul.

Rozsah zpracování osobních údajů

Informace, které jste nám poskytli 
To zahrnuje zejména vaši emailovou adresu, jméno, fyzickou adresu korespondenční či dodací a telefonní číslo (a v případě nákupu na firmu také IČO a DIČ) – tj. údaje nutné pro splnění a vyřízení vaší objednávky či komunikaci s vámi v případě nesrovnalostí. Dále ukládáme informace, které nám poskytnete ve formě komentářů a podobných úkonů na našich webových stránkách.

Informace, které shromažďujeme automaticky
To zahrnuje informace automaticky ukládané ve formě cookies a podobných nástrojů vašeho prohlížeče. Např. informace o obsahu vašeho nákupního košíku, vaši IP adresu, historii nákupů (pokud existuje), apod. Tyto informace jsou využívány za účelem zlepšení vaší zákaznické zkušenosti. Vaše využívání našich služeb či správa preferencí zpracování osobních údajů mohou být zaznamenávány.

Jak využíváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje využíváme k následujícím účelům:

 • poskytování našich služeb. To zahrnuje např. registraci vašeho uživatelského účtu, poskytnutí nabídky produktů a služeb, které jste si objednali či vyžádali, nebo komunikaci s vámi za účelem vyjasnění jakýchkoliv nesrovnalostí, týkajících se vaší objednávky nebo dotazu a informování o změnách v našich službách či podmínkách jejich poskytování.
 • zlepšování vaší zákaznické zkušenosti.
 • plnění podle uzavřené smlouvy či objednávky, případně zákona.

Vaše osobní údaje používáme oprávněnými způsoby a/nebo v souladu s vaším souhlasem.

Z důvodu uzavření objednávky/smlouvy a jejího naplnění zpracováváme vaše osobní údaje za následujícími účely:

 • pro vaši identifikaci
 • pro poskytnutí služby, případně pro zaslání zboží či nabídky
 • pro komunikaci, týkající se buď objednávky/smlouvy nebo faktury či platby.

Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme vaše osobní údaje za následujícími účely:

 • pro zaslání personalizovaných nabídek
 • pro správu a analýzu našich zákazníků (nákupní trendy, chování a historie), abychom mohli zlepšovat kvalitu a dostupnost našeho zboží a služeb
 • pro zpracování dotazníků ohledně vaší spokojenosti s našimi službami

Pokud nám neoznámíte odvolání svého zájmu, považujeme nabídky zboží či služeb podobných s těmi, které jste již u nás zakoupil(a) za oprávněný zájem.

S vašim výslovným souhlasem zpracováváme osobní údaje za následujícími účely:

 • pro zaslání novinek a nabídek
 • pro další účely, ke kterým jste svůj souhlas poskytl(a)

Vaše osobní údaje zpracováváme pro vyhovění povinnostem, vyplývajícím ze zákona či nařízení a v souladu s možnostmi, které zákon či nařízení připouští.

Pokud dojde k rozšíření rozsahu zpracování osobních údajů, budete o takovém rozšíření a jeho účelu informováni.

Kdo jiný má přístup k vašim osobním údajům

Nikdy nesdílíme vaše osobní údaje s neznámými osobami. V určitých případech sdílíme vaše osobní údaje s našimi důvěryhodnými obchodními partnery za účelem naplnění služeb, které poskytujeme nebo za účelem zvýšení vašeho komfortu. Konkrétně se jedná o tyto obchodní partnery:

Poskytovatel webhostingových služeb

Blueboard.cz Webhosting s.r.o. 
Kováků 3280/5
150 00 Praha 5 
IČO: 05448565

Přepravci

Pro přepravu našeho zboží k vám využíváme služeb renomovaných přepravců, kterým sdělujeme pouze údaje nutné pro úspěšné doručení zásilky k vám. Zejména se jedná o tyto přepravce:

 • Česká pošta, a.s., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
 • PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Říčany-Jažlovice
 • Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9

Další 

V případě oprávněné výzvy ze strany úředního orgánu může nastat situace, kdy budeme nuceni na základě právních důvodů sdílet vaše osobní údaje, které o vás zpracováváme.

Jak zajišťujeme bezpečnost vašich osobních údajů

Vždy se snažíme zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Používáme bezpečné kanály pro přenos dat v internetu (využíváme SSL/HTTPS protokol). Tam kde je to možné, používáme anonymizaci dat. Naše systémy monitorujeme a hledáme možná oslabení či pokusy o narušení bezpečnosti našich systémů z vnějšího prostředí.

Přestože se snažíme všemi silami, nemůžeme bezpečnost osobních údajů zajistit. Pokud případně dojde k jakémukoliv narušení bezpečnosti našich systémů a vašich osobních údajů, zavazujeme se k tomu, že vás budeme řádně informovat. Budeme vás také informovat, pokud bude hrozit, že vaše práva nebo zájmy mohou být ohroženy. V případě jakýchkoliv případných incidentů budeme spolupracovat s úředními orgány za účelem zjištění rozsahu a zajištění zdroje incidentu.

Pokud u nás máte veden uživatelský účet, v souladu s ověřenými pravidly důrazně doporučujeme zajistit bezpečnost vašeho uživatelského jména a hesla, za ně totiž nesete plnou odpovědnost pouze vy sami.

Cookies a jiné technologie, které využíváme

Využíváme cookies pro zjištění uživatelských zkušeností při používání našich webových stránek, jejich správě. Tím činíme naše stránky a nabídky pro vás přívětivější a pohodlnější.

Cookie je malý textový soubor, který váš internetový prohlížeč ukládá na vašem počítači. Jsou v něm obsaženy informace, které pomáhají efektivnímu fungování internetových stránek. Můžeme analyzovat pouze cookies vytvořené našimi stránkami. Nastavení vašich cookies můžete ovládat sami, nicméně jejich zakázaní může vést k horší zákaznické zkušenosti nebo nefungování určitých částí našich webových stránek.

Konkrétně používáme cookies k následujícím účelům:

Nutné cookies – ty jsou vyžadovány pro využití důležitých funkcí našich webových stránek, např. přihlášení k vašemu uživatelskému účtu. Tyto cookies neshromažďují žádné osobní údaje.

Funkční cookies – ty cookies poskytují funkčnost pro hladké a příjemné fungování našich stránek v souladu s vašimi preferencemi. Např. mohou si pamatovat vaše občanské nebo uživatelské jméno, emailovou adresu pro stránky, kde můžete sdílet své recenze či komentáře, abyste je nemuseli zadávat opakovaně při dalších příležitostech.

Analytické cookies – ty sledují využívání a výkonu jednotlivých částí našich webových stránek a služeb.

|Reklamní cookies – ty slouží k doručení reklamních sdělení, která jsou relevantní pro vás a vaše zájmy. Slouží také k omezení počtu zobrazených reklam. Jsou většinou generovány poskytovateli reklamních služeb a pamatují si např. informaci, že jste navštívil(a) konkrétní webové stránky a tuto informaci mohou sdílet se zadavateli či poskytovateli reklamy.

Cookies uložené na vašem počítači můžete odstranit pomocí nastavení vašeho internetového prohlížeče. Můžete také ovládat některé cookies třetích stran pomocí nástrojů správy osobních údajů, např. optout.aboutads.info nebo youronlinechoices.com. Další informace o cookies můžete zjistit na serveru allaboutcookies.org.

Používáme cookies Google Analytics pro měření pohybu a požadavků na našich webových stránkách. Google má své vlastní podmínky zpracování osobních údajů, které můžete zobrazit zde. Pokud si přejete zamezit využívání služeb Google Analytics, navštivte stránku Google Analytics opt-out.

Kontaktní informace

Úřad na ochranu osobních údajů
Email: posta@uoou.cz
Telefon: +420 234 665 111

Změny těchto podmínek zpracování osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto podmínek zpracování osobních údajů.
Datum poslední změny: 19.9.2020.