Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.slovem.eu. Před objednáním zboží si je, prosím, pozorně přečtěte. Objednáním zboží s nimi vyslovujete svůj souhlas.

Provozovatelem internetového obchodu je Markéta Šístková, Palackého 119, 27601 Mělník, IČ 76424669. Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkům dodávat zboží nejvyšší kvality, které je v souladu s platnými normami a hygienickými předpisy ČR.

Pravidla obchodu

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky, případně emailem kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějící či nepřesné údaje atp.

Možnosti platby

Platba hotovostí: z důvodu zejména komplikací kolem legislativy EET jsme se rozhodli prozatím způsob platby hotovostí neposkytovat; využijte prosím jeden z ostatních populárních způsobů platby.

Platba platební kartou: pokud vlastníte jednu z podporovaných platebních karet (MasterCard, VISA nebo American Express), můžete platbu provést ihned přímo na stránkách obchodu. V takovém případě zboží expedujeme ihned po potvrzení o úspěšné platbě. Za tuto službu je účtován drobný poplatek, který pokryje naše náklady za zpracování a přijetí platby prostřednictvím Vámi zvoleného zprostředkovatele. Více viz Sazebník poplatků níže v těchto podmínkách.

Platba bankovním převodem: pokud si zvolíte tento způsob platby, můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 115-1086890247/0100 buď a) bankovním převodem z Vašeho účtu, b) složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky na náš účet nebo c) odesláním relevantní finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR. Při platbě ze zahraničí prosím připište poplatky za převod na vrub Vašeho účtu. Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky, je uvedeno v potvrzení zaslaném emailem. Objednané zboží bude pro Vás připraveno a po obdržení platby na náš účet bude obratem odesláno. Většinou ještě ten den, kdy byly připsány peníze na náš účet. Tato služba je zdarma.

Dobírkou: zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky. Za tuto službu je účtován drobný poplatek, který pokryje naše náklady za zpracování a přijetí platby prostřednictvím Vámi zvoleného zprostředkovatele. Více viz Sazebník poplatků níže v těchto podmínkách.

Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím Zásilkovny, České pošty anebo je možné si je vyzvednout osobně v Mělníku po předchozí telefonické domluvě.

Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky (při platbě předem max. do 3 pracovních dnů od obdržení platby). V mimořádném případě se může stát, že v okamžiku potvrzení objednávky nebude zboží skladem. V takovém případě Vás budeme neprodleně kontaktovat, navrhneme řešení a domluvíme další postup. Za takovou situaci se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník ČR). Na veškeré nové zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud

  • byl výrobek poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem). Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce;
  • byl výrobek používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje);
  • byl výrobek poškozen působením živlů.
Postup při reklamaci

Informujte nás o reklamaci telefonicky na +420.777.565.200 nebo písemně na obchod@slovem.eu. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu S love M, Markéta Šístková, Palackého 119, 276 01 Mělník. Zboží nezasílejte na dobírku. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího nahlášení.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je nutné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Kupující může využít tento formulář (otevře PDF dokument v novém okně prohlížeče), který může vytisknout, řádně vyplnit a zaslat spolu s vráceným zbožím.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží (nikoliv však náklady na dopravu zboží) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a doručení vrácené zboží (pokud již bylo kupujícímu doručeno), a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit jakékoliv známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Ochrana osobních údajů

V souladu s novou právní úpravou upravujeme podmínky zpracování a ochrany osobních údajů v samostatném dokumentu, který naleznete zde.

Poplatky dle způsobu úhrady a doručení

Poplatky jsou závislé na zvoleném objemu objednávky a způsobu dopravy. Aktuální poplatky jsou počítány a zobrazeny vždy před dokončením objednávky.